Grote vriend en vakbroeder RV (alleen in jaren ben ik zijn meerdere) was onlangs op het atelier om te beoordelen of mijn nieuwe serie schilderijen, werktitel “Yuhang6”, nou eindelijk eens een keertje kláár waren, gadsàmme!

RV bezit een uitstekend kritisch oog voor dit soort zaken; dat wil zeggen, binnen een paar seconden ziet hij feilloos wat er aan de hand is met een kunstwerk, ten goede of ten kwade; zijn oordeel schiet altijd raak, en altijd recht in het hart. Meestal blijkt dan na een paar dagen, wanneer je bekomen bent van de schrik (kritiek gáát nou eenmaal zó) dat hij toch gelijk had. “Wel, Kars, ik kom ‘s kijken of ik al jaloers moet worden” zei hij bij binnenkomst. En na een uur intensieve discussie over wat áf was en wat nog niet: “Ja. Goed gedaan, man. Je hebt lekker, eigenwijs werk geleverd”. Precies wat ik moest horen. Eigenwijs is goed.

(‘Yuhang6 bestaat uit zes, voor mijn doen grote doeken, 120×150 cm. Het zijn collage/acryl schilderijen, die mijn bemoeienis met China, specifiek de steden Yuhang en Hangzhou, belichten. Ze leunen sterk voor uitdrukking en inhoud op beeldmateriaal dat ik in de loop der tijd ter plekke heb verzameld, c. q. gemaakt. )